Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ:

“Τα σταθερά συμβόλαια της ΔΕΗ, myHome Enter, myHome Enter+ και myHome Online, έχουν ορισμένη διάρκεια και τιμή, η οποία παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Τα συμβόλαια αυτά δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα και η ΔΕΗ δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή όρων της σύμβασης σταθερού συμβολαίου πριν από τη λήξη της για τους περισσότερους από 500.000 πελάτες της που έχουν επιλέξει προϊόντα σταθερού τιμολογίου”.