Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους οικιακούς πελάτες της με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή, ότι θα αρχίσει να ισχύει για την καλοκαιρινή περίοδο το συνεχές ωράριο 23:00-07:00, όπως κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου 2022.

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα, μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες:

  • στο 800-900-1000 (Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών),
  • στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους,
  • στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ → www.dei.gr  και του ΔΕΔΔΗΕ → www.deddie.gr.