Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός της γρίπης της τελευταίες εβδομάδες και αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί μαθητές να απουσιάζουν για αρκετές μέρες από τις σχολικές αίθουσες. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας προέβη στην αποστολή εγκυκλίου προς τις σχολικές μονάδες, με τις οποίες ενημερώνει ότι οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται στην εποχική γρίπη – το ανώτερο, έως πέντε ημέρες – θα πρέπει να καταχωρούνται, αλλά να μην προσμετρώνται.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος που υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5- 2019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας».