Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4662/2020 περί αναδιάρθρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, και των πρόσφατων προαγωγών, στη νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία «Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης», καθήκοντα Διοικητή ανέλαβε (από 11 Φεβρουαρίου), ο Πύραρχος Κωνσταντίνος Παπάζογλου, μέχρι πρότινος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, στη Διοίκηση της οποίας καθήκοντα Διοικητή ανέλαβε (από 24 Φεβρουαρίου) ο Αντιπύραρχος Αθανάσιος Αραμπατζίδης, και καθήκοντα Υποδιοικητή, ο Αντιπύραρχος Αθανάσιος Στράντζαλης.