Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκλήρωσε με επιτυχία την 1η τεχνική συνάντηση του έργου  INTERREG MED CO-EVOLVE που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

Το CO-EVOLVE είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG MED 2016 το οποίο αναπτύχθηκε  στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι) του προγράμματος, και του ειδικού στόχου 3.1 (αειφόρος τουρισμός). Στόχος του είναι να αναλύσει και να προωθήσει τη συν-εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών συστημάτων σε τουριστικές παράκτιες περιοχές, επιτρέποντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης  και τον  Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Χρ. Μέτιος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο Περιφερειάρχης κ. Χρήστος Μέτιος απηύθυνε πρόσκληση στους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς των δυο επιλεγμένων πιλοτικών περιοχών του προγράμματος για μία πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών.

Στην τεχνική συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Νέστου, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, καθώς και στελέχη από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΑΜ-Θ, τη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜ-Θ, τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΑΜ-Θ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜ-Θ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τεχνικής συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμά του (2016-2019), οι στόχοι του, καθώς και το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι πιλοτικές εφαρμογές.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους τοπικούς φορείς οι οποίοι επισήμαναν τα επίκαιρα προβλήματα των περιοχών τους στα θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προστασίας του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος και διάβρωσης των ακτών, και έδωσαν στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του τοπικού στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, αστικής ανάπλασης και σχετικών έργων υποδομών.

Στη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν πολλά ενδιαφέροντα σημεία όπου υπάρχουν νομοθετικά και οργανωτικά κενά και τα οποία η Περιφέρεια θα μπορούσε να μελετήσει στα πλαίσια του προγράμματος ώστε να προτείνει καινοτόμες λύσεις για τις πιλοτικές περιοχές οι οποίες θα έχουν εφαρμογή σε όλες τις ελληνικές τουριστικές παράκτιες περιοχές.

Επίσης έγινε γενική διαπίστωση από τους συμμετέχοντες ότι η διάβρωση των ακτών και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν των παράκτιων περιοχών και θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού των έργων υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη και αυτές τις παραμέτρους (χωρικά και χρονικά).

Η συζήτηση ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική και τέθηκαν οι βάσεις για την περαιτέρω ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και για την τελική διαμόρφωση προτάσεων πιλοτικών εφαρμογών οι οποίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος (2018-2019) και θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην τοπική τουριστική ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: co-evolve@pta-emth.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα INTERREG MED: http://interreg-med.eu/en/home/

Ακολουθείστε το έργο στο TWITTER  @CoEVOLVEmed