Η διαδικασία περιλαμβάνει απ' ευθείας συνομιλία με εξειδικευμένο εργασιακό σύμβουλο και χρήση ειδικών εργαλείων, και υποστηρίζεται τεχνικά από εύχρηστο λογισμικό τηλεδιάσκεψης.
Σημαντικές βελτιώσεις και ενισχύσεις του προγράμματος «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» αποφάσισε το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
4 θέσεις 8μηνης σύμβασης στον Δήμο Κομοτηνής και 7 στον Δήμο Ιάσμου.

Δείτε τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπ΄όψιν και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, καθώς και τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

Το Fruit Market Gogotsis, πάει…Φανάρι, Αρωγή, Μέση!

Η πρόσκληση διενεργείται με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης.

"H συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ήδη εργάζονται, θα συνεχίσουν να εργάζονται».
8.300 θέσεις με 75% επιδότηση σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών.
Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Συνολικά 220 νέες προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα
"Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, είμαστε σε καλό δρόμο, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου".
Οι πίνακες των πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους
Οι προσληφθέντες θα καλύψουν κατεπείγουσες ανάγκες για την εξασφάλιση πυροπροστασίας, τον καθαρισμό χώρων διάθεσης άχρηστων υλικών, καθώς και εγκαταλελειμμένων οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες
6 θέσεις χωρίς εκπαιδευτικά προσόντα, 19 θέσεις με γνώση αγγλικών και 37 θέσεις με εκπαιδευτικά προσόντα.
ΟΑΕΔ: Ισχυρότερα κίνητρα για πρόσληψη ανέργων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
Σπύρος Πρωτοψάλτης: "Είμαστε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που είχε η πρωτοβουλία μας να επικοινωνήσουμε και να δημοσιοποιήσουμε τα ανοικτά προγράμματα Απασχόλησης του Οργανισμού που προσφέρουν νέες και επιδοτούμενες θέσεις εργασίας".
Διανομέα με δίπλωμα μοτοσικλέτας, θα προσλάβει για δύο μήνες το κατάστημα ΕΛΤΑ Σαπών.
Τι προβλέπει η Προκήρυξη για την πρόσληψη των οκτακοσίων συνοριοφυλάκων εκ των οποίων οι τετρακόσιοι θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες της Θράκης.