Που να συνοδευτεί και από "μια νέα συλλογική εκστρατεία για να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στη Σαμοθράκη, αναδεικνύοντας και ενισχύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας".
Μέτιος: «Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων αποτελεί βασικό άξονα του σχεδίου της διοίκησής μας για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας».
Πολύτιμη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 8.060.000 € και η Περιφέρεια ΑΜ-Θ καλύπτει το μισό της χρηματοδότησης με πόρους του ΕΣΠΑ.

Περιλαμβάνει αξονικό τομογράφο, ακτινολογικά μηχανήματα, ψηφιακό μαστογράφο, θερμοκοιτίδα, μηχανήματα αιμοκάθαρσης, υπερηχοτομογράφο, καρδιοτοκογράφο, αναισθησιολογικό μηχάνημα, αναπνευστήρες, κ.ά.
Αφορά στον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Το υπόμνημα αφορά σε όλους τους παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
3,2 εκ. € από το ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ για προσωπικό και μέσα προστασίας στις 6 δομές προσφύγων-μεταναστών
Χρ. Χατζηπέμου: "Καθήκον της αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει".
Χρήστος Μέτιος: "Η ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ επανέρχεται στην κανονικότητα και ο επιχειρηματικός κόσμος θα πρέπει να είναι βέβαιος για τη στήριξή του από την Περιφέρεια".
"Διακυβεύεται η ασφαλής και ποιοτική παραγωγή τροφίμων".
Οι εγγραφές αρχίζουν σήμερα - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν, αφορούν επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες, εργαστήρια, καταστήματα γενικού εμπορίου, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών.
Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από το προσωπικό που εργάζεται στις κλινικές Covid-19.
Διαδικτυακή παρουσίαση της κατασκευής του παραλιακού δρόμου Μαρώνειας-Πετρωτών.