Για δύο έτη με διενέργεια προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Ο Δήμος Κομοτηνής, έχοντας αποκτήσει πια το δικαίωμα της διαχείρισης των παραλιακών εκτάσεων της Αρωγής και της Μέσης, ετοιμάζεται να προχωρήσει στη διενέργεια των δημοπρασιών, μέσω των οποίων τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες.
Αποτρεπτικοί οι όροι δημοπρασίας των παραλιακών αναψυκτηρίων.