Τηλεοπτικό σποτ κοινωνικού μηνύματος που αφορά την ενημέρωση των πολιτών κατά των ναρκωτικών, δημιούργησε η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της κήρυξης του 2018 ως “έτους κατά των ναρκωτικών”.

Στόχος της ενέργειας είναι η συμβολή στην προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική Αστυνομία για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών στη χώρα μας.