Στο 1,575 δισ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», με τις νέες προσκλήσεις ύψους 520 εκατ. ευρώ, να αφορούν αντιπλημμυρικές υποδομές, αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, ανέγερση ή επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, και ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτηρίων και παιδικών σταθμών.

(BINTEO) 1,5 δισ. € στους Δήμους μέσω του Προγράμματος "ΦιλόΔΗΜΟΣ"

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη Πρόσκληση αφορά σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, ύψους 200 εκατ. ευρώ και απευθύνεται τόσο στους Δήμους όσο και στις Περιφέρειες. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η αποτελεσματική προστασία των τοπικών κοινωνιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας, με παρεμβάσεις προληπτικού, κυρίως χαρακτήρα.

Η δεύτερη Πρόσκληση αφορά έργα για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, την κατασκευή-ανέγερση νέων δημοτικών κτιρίων και σχολικών κτιρίων, με προϋπολογισμό 320 εκατ. ευρώ, ως εξής:
-150 εκατ. ευρώ για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
-50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή και επέκταση υφιστάμενων.
-120 εκατ. ευρώ για την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

Α. Νέα πρόσκληση για υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές: Έχει συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε Περιφέρειες, Δήμους και ΔΕΥΑ (αυτές που έχουν αρμοδιότητα σε έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων). Στόχος είναι η ένταξη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, σε περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), όπως αυτές αποτυπώνονται στα ήδη εγκεκριμένα (από το καλοκαίρι του 2018) Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας. Μέσω της Πρόσκλησης δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότησης σημαντικών έργων:
Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων, Κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, Κατασκευής λιμνών κατακράτησης και φραγμάτων ανάσχεσης πλημμυρικών ροών, Πλημμυρικής εκτόνωσης / αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, Έργα κατασκευής / βελτίωσης ορεινών αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση /δασικές εκτάσεις (έργα ορεινής υδρονομίας), Συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚΠ, Διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους. Κάθε Περιφέρεια θα έχει δυνατότητα να υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με μέγιστο αιτούμενο προϋπολογισμό 10.000.000 € (προ ΦΠΑ). Σε ό,τι αφορά τους ΟΤΑ / ΔΕΥΑ και σε έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (αρμοδιότητάς τους) σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών που βρίσκονται εντός των ΖΔΥΚΠ και εκβάλλουν σε υφιστάμενο και υδραυλικά επαρκή αποδέκτη, ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 2.500.000 € (προ ΦΠΑ).

Β. Νέα πρόσκληση για επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, κατασκευή-ανέγερση νέων δημοτικών κτιρίων και ανέγερση ή κατασκευή σχολικών κτιρίων: Έχει συνολικό προϋπολογισμό 320 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε Περιφέρειες και Δήμους.
Δίνεται δυνατότητα χρηματοδότησης για: α) Την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανακατασκευή, στατική ενίσχυση, αποκατάσταση, ανακαίνιση και αναστύλωσή τους, ώστε αυτά, μετά από την ολοκλήρωσή τους, να καθίστανται λειτουργικά και να αποδίδονται σε χρήση οι χώροι τους (150 εκατ. ευρώ), β) Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή και επέκταση υφιστάμενων (50 εκατ. ευρώ), γ) Την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικά σχολεία (120 εκατ. ευρώ). Μέσα από την πρόσκληση αυτή υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών προς τους Δημάρχους ότι θα ενταχθούν στον «ΦιλόΔημο» όλα τα ώριμα σχέδια για την ανέγερση παιδικών σταθμών για να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο υποδομών για τη φιλοξενία των παιδιών.(BINTEO) 1,5 δισ. € στους Δήμους μέσω του Προγράμματος "ΦιλόΔΗΜΟΣ"

«ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ» Ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Τον Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο ν.4509/2017 και από τότε ξεκίνησαν συντονισμένες ενέργειες για την ενεργοποίηση και υλοποίηση του Προγράμματος. Έτσι, στα μέσα Ιουνίου του 2018 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις του Προγράμματος. O αρχικός προϋπολογισμός του ΦιλόΔημου, όταν δημιουργήθηκε σαν νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ήταν 500 εκατ. Ευρώ για το 2018. Στη συνέχεια, λόγω της τεράστιας ζήτησης από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 740 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις στα 805 εκατομμύρια και στο 1,055 δισ. ευρώ. Μέσα σε λίγους μήνες εντάχθηκαν στον «ΦιλόΔημο» έργα π/υ 243 εκατ. ευρώ στον τομέα της αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα, 240 εκατ. ευρώ στην ύδρευση, 23 εκατ. στην αγροτική οδοποιία, 70 εκατ. για την κατασκευή παιδικών χαρών, 60 εκατ. για την προμήθεια μηχανημάτων έργου. Από 15 Ιουνίου έως σήμερα εντάσσονται δύο έργα κάθε μέρα ύψους και έως 5 εκατ. ευρώ  την ημέρα. Πρόκειται για πρόσθετη χρηματοδότηση η οποία δεν επιβαρύνει τους ΟΤΑ καθώς καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με τις δύο νέες προσκλήσεις ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα στο 2018 «απογειώνεται» εκ νέου και θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, έχοντας ενεργοποιήσει πλήρως όλους τους άξονες του προγράμματος, ενώ μέχρι το 2023 μαζί με το «ΦιλόΔημο ΙΙ» αναμένεται να φθάσει τα 2,3 δισ. ευρώ.

(BINTEO) 1,5 δισ. € στους Δήμους μέσω του Προγράμματος "ΦιλόΔΗΜΟΣ"

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, τόνισαν:

Αλέξης Χαρίτσης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας. Για αυτή την κυβέρνηση ωστόσο, η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα και αυτό κάνουμε πράξη με έργα και όχι λόγια. Η χρηματοδότηση των ΟΤΑ αυξάνεται μετά από πολλά χρόνια περικοπών, ενώ με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργήσαμε, ειδικά για την Αυτοδιοίκηση, όπως ο ΦιλόΔημος, υλοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες βασικές υποδομές στην ύδρευση, την οδοποιία, την αντιπλυμμηρική θωράκιση και αλλού που χρονίζουν εδώ και δεκαετίες. Την ίδια στιγμή, με στοχευμένες προσλήψεις μέσα από τον ΑΣΕΠ, καλύπτουμε τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό που σωρεύτηκαν τα χρόνια της κρίσης. Απέναντι στην παγιοποίηση της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που δίνει τα μέσα και τους πόρους στους ΟΤΑ ώστε να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες και να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η χώρα».

Στάθης Γιαννακίδης: «Οι Προσκλήσεις που ανακοινώνουμε αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης στρατηγικής για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες και την ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών. Η παραγωγική ανασυγκρότηση αλλά και η δίκαιη όσο και βιώσιμη ανάπτυξη περνάνε μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εμείς από την πλευρά μας ενεργοποιούμε όλα τα δυνατά εργαλεία για να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο».