1Ποικιλία υποθέσεων απασχόλησαν τον «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» του Δήμου Κομοτηνής

Την ετήσια έκθεσή του, παρουσίασε ο Συμπαραστάτης κ. Δημήτρης Ερελιάδης, στο δημοτικό συμβούλιο.

 

 

 

 

 

 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ.

Με την παρούσα έχω την τιμή στα πλαίσια των υποχρεώσεων μου σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 ν. 3852/2010, να παρουσιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής την ετήσια έκθεσή μου για το έτος 2013. Είναι η τρίτη κατά σειρά ετήσια έκθεση που συντάσσεται από την εισαγωγή του ανεξάρτητου θεσμού του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και αφορά το διάστημα από 01-01-2013 έως 31-12-2013.

Το έτος 2013 πανελλαδικά, ήταν έτος οριακό για τη λειτουργία του θεσμού, αφού ήδη από τις αρχές αυτού υπήρξε αμφισβήτηση και τα μηνύματα ήταν αρνητικά ως προς το μέλλον του και την συνέχιση λειτουργίας του. Τελικά όμως όπως φαίνεται, ο θεσμός του Συμπαραστάτη θα εξακολουθεί να υφίσταται και ίσως τελικά ενισχυθεί περισσότερο, όπως προκύπτει από τις πρωτοβουλίες του αρμόδιου Υπουργείου και από τις αλλαγές που επήλθαν ήδη εντός του 2014 στο νομικό πλαίσιο.

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στον Δήμο Κομοτηνής, διανύει ήδη το τέταρτο έτος λειτουργίας του και παρόλο που πλέον έχει καταστεί ικανοποιητικά γνωστός, η λειτουργία του παραμένει για το ευρύ κοινό ασαφής ως προς τις αρμοδιότητές του. Όπως προκύπτει από τα αιτήματα – καταγγελίες – παράπονα των δημοτών, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν εσφαλμένα ότι ο συμπαραστάτης μπορεί να παρεμβαίνει σε πολιτικές αποφάσεις ή αποφάσεις αιρετών οργάνων, να παρεμβαίνει σε διοικητικές πράξεις (διαγραφή προστίμων, κλπ.) και γενικότερα ότι έχει υπεραρμοδιότητες και υπερεξουσίες. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι ο ρόλος του Συμπαραστάτη είναι διαμεσολαβητικός μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Μετά την ικανοποιητική επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσμού και ειδικότερα, 1) το να γίνει ευρύτερα γνωστός ο νέος θεσμός και 2) να χτιστεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον συμπαραστάτη και στους πολίτες ώστε να μη βλέπουν τον θεσμό ως άλλη μία γραφειοκρατική διαδικασία του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στόχος πλέον για το τρίτο έτος λειτουργίας ήταν (και παραμένει), η σωστή ενημέρωση του δημότη για το ποιες είναι οι αρμοδιότητες του συμπαραστάτη και πως αυτές μπορούν αποβούν ωφέλιμες για την επίλυση των προβλημάτων του δημότη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει και φέτος να τονιστεί η θετική αντίδραση στο θεσμό, τόσο των δημοτών όσο και των υπηρεσιών. Προσπάθειά μου στα πλαίσια του διαμεσολαβητικού μου ρόλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικά η επίλυση του προβλήματος και όχι η «λογική της καταγγελίας», με απώτερο σκοπό να εξευρεθούν τελεσφόροι τρόποι για την επίλυση των διαφορών και να εμπεδωθεί κλίμα ικανοποίησης με την λειτουργία του μηχανισμού επίλυσης σε όσο το δυνατόν ευρύτερο τμήμα της κοινωνίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΟΜΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το γραφείο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης συνεχίζει να λειτουργεί στο πρώτο όροφο του δημαρχιακού καταστήματος στην Πλ. Βιζυηνού 1 στην Κομοτηνή και ο αριθμός τηλεφώνου του γραφείου, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να επικοινωνεί μαζί μου είναι το 2531352419 καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Κομοτηνής 2531352400.

Από τον Ιούλιο 2013 μπορούν οι δημότες να υποβάλλουν πλέον τα αιτήματα – καταγγελίες τους και ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email: symparastatisdkomotini@gmail.com. Υπάρχει στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Κομοτηνής (www.Komotini.gr) και ειδικό εικονίδιο όπου παρέχονται πληροφορίες για την λειτουργία του θεσμού στον Δήμο Κομοτηνής, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας με το γραφείο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Για διάστημα πέντε μηνών εντός του έτους 2013 σημαντικότατη υπήρξε η βοήθεια από πεντάμηνη συμβασιούχο υπάλληλο του Δήμου, η οποία απασχολήθηκε στο γραφείο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, ενώ συνεχίζει να συστεγάζεται στο γραφείο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και η υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής, «γραμμή του δημότη». Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την λειτουργία της έχουν μειωθεί αισθητά τα παράπονα. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι πιθανόν να συγχέεται ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, με την γραμμή του δημότη λόγω της συστέγασης και είναι πολύ πιθανόν, ενώ ο πολίτης να θέλει να απευθυνθεί στο συμπαραστάτη να απευθύνεται στην γραμμή του δημότη και αντίστροφα. Γι’ αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει διαχωρισμός των δύο γραφείων.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η συνεργασία μου με τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, την γραμματέα, αλλά και τους προϊσταμένους του Δήμου ήταν υποδειγματική, τόσο για τα θέματα του γραφείου του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, όσο και για τρέχοντα ζητήματα του δήμου γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Παράπονο δημότη ότι παρόλο που τον είχαν διαβεβαιώσει από την ΔΕΥΑΚ ότι κατόπιν αιτήματός του, είχε διακοπεί η παροχή ύδατος (κλείσιμο ρολογιού) σε άδειο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, διαπιστώθηκε ότι τελικά αυτό δεν συνέβη. Άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κο Καρασταύρου, ο οποίος είχε συνάντηση με τον δημότη και τακτοποιήθηκε το ζήτημά του.

– Παράπονο δημότη ότι αίτημά του στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, το οποίο έχριζε συνδρομής από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ΑΜΘ, αν και είχε περάσει αρκετός καιρός από την υποβολή του αιτήματός του, δεν είχε ακόμη  διαβιβαστεί το σχετικό έγγραφο προς την Περιφέρεια. Επισκέφθηκα την Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας κο Στέργιο Πετρίδη, ο οποίος επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και έλλειψη προσωπικού για την καθυστέρηση αυτή και εντός λίγων ημερών εστάλη το σχετικό έγγραφο στην περιφέρεια.

– Παράπονο δημότη ότι παρόλο που είχε υποβάλλει ενστάσεις για θέματα που τον αφορούσαν στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, είχαν παρέλθει δέκα μήνες περίπου και ακόμη δεν είχαν εκδικαστεί. Επισκέφθηκα την Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας κο Στέργιο Πετρίδη και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία για την εκδίκαση των ενστάσεων του.

– Δημότισσα είχε υποβάλλει αίτημα προς τον Δήμο, αλλά δεν μπορούσε να παρακολουθήσει την πορεία του. Τελικά μετά από έρευνα που διενήργησα η δημότισσα είχε υποβάλλει το αίτημά της στο γραφείο του Δημάρχου από όπου άμεσα είχε σταλεί στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος, η οποία ήταν και αρμόδια για την επίλυσή του. Μετά από λίγες ημέρες έλαβε απάντηση στο αίτημά της.

– Για ανήλικο νήπιο το οποίο είχε γεννηθεί στην Γερμανία ζητήθηκε από το Δήμο Κομοτηνής πιστοποιητικό γέννησης για την έκδοση διαβατηρίου δεδομένου ότι έπρεπε να αναχωρήσει μαζί με η μητέρα για την Γερμανία. Επειδή όμως είχε δηλωθεί εκπρόθεσμα δεν είχε ολοκληρωθεί η εγγραφή του στα δημοτολόγια του Δήμου Κομοτηνής και δεν ήταν εφικτή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Επικοινωνία με το Προξενείο στην Γερμανία που είχε δηλωθεί το παιδί και η υπηρεσία του Δήμου μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξέδωσε τάχιστα το πιστοποιητικό και εξυπηρετήθηκε ο δημότης.

– Μου κοινοποιήθηκαν δύο επιστολές – καταγγελίες δημότη, οι οποίες απευθυνόταν στον κο Δήμαρχο, με τις οποίες κατήγγειλε ότι δεν του επετράπη το άνοιγμα της προθήκης όπου φυλάσσεται η ιστορική σημαία της πόλης, καθόσον ήθελε να την φωτογραφήσει για να την χρησιμοποιήσει σε σχετική εργασία του. Οι καταγγελίες αφορούσαν αιρετό όργανο του Δήμου και όχι κάποια υπηρεσία ή υπάλληλο του Δήμου. Του απέστειλα επιστολή με την οποία τον ενημέρωνα ότι ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης διαμεσολαβεί κατόπιν καταγγελιών των πολιτών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και όχι των αιρετών οργάνων του δήμου. Παρόλα αυτά του ανέφερα, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας που είχα, ότι το αίτημά του δεν ικανοποιήθηκε διότι η κατάσταση της σημαίας μετά την τελευταία συντήρησή της και σύμφωνα με τις οδηγίες των συντηρητών είναι τέτοια, που δεν επιτρέπει το άνοιγμα της προθήκης καθώς δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος αλλοίωσης του υφάσματος.

– Έγγραφη διαμαρτυρία δημότη, διότι όπως αναφέρει πριν από την σύσταση δημοτικής αστυνομίας στον Δήμο Κομοτηνής, βεβαιώθηκαν μη σύννομα εις βάρος του παραβάσεις παράνομης στάθμευσης το έτος 2006 (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Μάιο) από απλούς υπαλλήλους του Δήμου Κομοτηνής και όχι από ένστολους αστυνομικούς της δημοτικής αστυνομίας σύμφωνα με το ΠΔ 23/2002. Κατόπιν επικοινωνίας με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Κομοτηνής κο Τακά και την αρμόδια υπηρεσία, απέστειλα απαντητικό έγγραφο προς τον δημότη, που του εξηγούσα το νομικό πλαίσιο για την νόμιμη βεβαίωση των παραβάσεων αυτών από υπαλλήλους του Δήμου Κομοτηνής, πριν την σύσταση της δημοτικής αστυνομίας από τον Δήμο Κομοτηνής.

– Πολλές διαμαρτυρίες κατοίκων των παραθεριστικών οικιών της Αρωγής το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2013 διότι στον παραλιακό δρόμο της Αρωγής δεν λειτουργούσαν τα φώτα το βράδυ και παρόλο που το είχαν επισημάνει στον Δήμο δεν είχε λυθεί το πρόβλημα. Επικοινωνία με τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ο οποίος με ενημέρωσε ότι το πρόβλημα αφορούσε την ΔΕΗ και όχι παραλείψεις του Δήμου (π.χ. μη αντικατάσταση  λαμπών κλπ.) και ότι η ΔΕΗ είχε ήδη ενημερωθεί από τον Δήμο για την αποκατάσταση του προβλήματος.

– Αιτήματα πολιτών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού για μάζεμα κλαδιών ιδίως στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου. Επιλήφθηκε όλων των υποθέσεων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Ζηλούδης.

– Αιτήματα για αντικατάσταση λαμπών φωτισμού και κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

– Αιτήματα δημοτών για καθαρισμό χόρτων, κοπή κλαδιών δέντρων τα οποία όμως δυστυχώς βρίσκονται σε ιδιόκτητα οικόπεδα και δεν μπορεί η υπηρεσία του δήμου να επέμβει λόγω του ότι πρόκειται για ιδιωτικούς χώρους.

– Καταγγελία δημότη ότι επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αδιέξοδος ΣΤ΄ και στο κανάλι των όμβριων υδάτων ρίχνονται  λήμματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εστία μόλυνσης και να αναδύονται άσχημες οσμές, κάτι για το οποίο είχε διαμαρτυρηθεί και την προηγούμενη χρονιά. Επικοινώνησα άμεσα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κ. Καρασταύρου, ο οποίος και επιλήφθηκε του θέματος.

– Έγγραφη καταγγελία δημότη ο οποίος στο έγγραφό του αναφέρει ότι υπάλληλος του Δήμου έχει εκδώσει ψευδή βεβαίωση παλαιότητας και ότι ο Δήμος είναι αναρμόδιος για την έκδοση παρόμοιων βεβαιώσεων. Η προσφυγή βέβαια του δημότη στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, δύο και πλέον έτη μετά την έκδοση της ανωτέρω επίμαχης βεβαιώσεως, καθώς και η εκτέλεση εργασιών στο ακίνητο δυσχέρανε την εξέταση της καταγγελίας του δημότη. Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία, την αρμόδια υπάλληλο, τον αν. προϊστάμενο της διεύθυνσης υπηρεσίας δόμησης (πρώην Δση Πολεοδομίας) του Δήμου Κομοτηνής κο Στέργιο Πετρίδη, από τον οποίο ζήτησα να γίνει και αυτοψία, καθώς και το νομικό σύμβουλο του Δήμου Κομοτηνής κο Τακά. Ο δημότης έλαβε έγγραφη απάντησή μου στην οποία αναφέρεται ότι δεν προέκυψαν τα όσα καταγγέλλει. Σημειωτέον ότι ο δημότης είχε ήδη προσφύγει και στην δικαιοσύνη.

– Διαφωνία δημότη με υπηρεσία του Δήμου ως προς τον ορισμό παιχνιδιών, ως τυχερά παίγνια ή ως τεχνικά – ψυχαγωγικά καθόσον για την έκδοση αδείας υφίστανται διαφορετικές προϋποθέσεις και απαιτείται προσκόμιση διαφορετικών δικαιολογητικών. Επικοινωνία με αρμόδια υπηρεσία και  συνεργασία με νομικό σύμβουλο κο Τακά. Ενημέρωση του δημότη.

– Παράπονο δημότη ότι του βεβαιώθηκαν δημοτικά τέλη ενώ είχε ήδη κλείσει την επιχείρησή του. Κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε τελικά ότι η επιχείρησή του έκανε διακοπή λειτουργίας μετά την επιβολή τελών και ότι κατά την επιβολή των τελών ο δημότης απλά δεν λειτουργούσε την επιχείρησή του.

– Αίτημα δημότισσας για την παροχή βοήθειας από το γραφείο μου για την εξεύρεση εγγράφου που είχε υποβάλλει πριν από δώδεκα περίπου έτη στο Δήμο και αφορούσε το ρυμοτομικό σχέδιο. Επισκεφθήκαμε την αρμόδια υπηρεσία όπου εξυπηρετήθηκε η δημότισσα και βρέθηκε το έγγραφο το οποίο ζητούσε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης για την επίλυση των αιτημάτων-καταγγελιών-αναφορών θεωρείται ικανοποιητικό με θετική ανταπόκριση από την πλευρά των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι πλέον αντιλήφθηκαν τον ρόλο μου.

Μία επισήμανση η οποία πρέπει να γίνει, είναι το γεγονός ότι κάποιοι δημότες απευθύνονται στον Συμπαραστάτη για την επίλυση μακροχρόνιων διενέξεων με άλλους δημότες, όπου ο Δήμος εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα και οι οποίες διενέξεις έχουν ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης (με έκδοση αποφάσεων, άσκηση ποινικών διώξεων, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές η βοήθεια του γραφείου περιορίζεται στην παροχή βοήθειας αποκλειστικά στενά στις αρμοδιότητες μου ως συμπαραστάτη.

Το πρόβλημα που είχε επισημανθεί και στην περσινή ετήσια έκθεσή μου για την λειτουργία της Πολεοδομίας με τα συσωρευμένα προβλήματα ετών του τ. Ν.Δ. Ροδόπης, που καθυστερούν αιτήματα πολιτών, σε πολλές περιπτώσεις και χρόνια, συνεχίζει να υφίσταται. Ο μικρός αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων (τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών κλπ.) σε συνδυασμό με τον τεράστιο φόρτο εργασίας για τα δεδομένα του δήμου, είναι η αιτία της καταστάσεως αυτής.

Πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η στελέχωση της Διεύθυνση Πολεοδομίας Περιβάλλοντος με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και σταδιακά να ξεπεραστεί το μεγάλο  αυτό πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρώ ότι ο σκοπός του θεσμού,  δηλαδή τόσο η βοήθεια του πολίτη στο να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά του, όσο και η αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών, εξυπηρετήθηκε ικανοποιητικά και για το τρίτο έτος λειτουργίας του θεσμού».