• άρθρο του γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη.

“Ο σεβασμός και η προστασία των ζώων είναι δείκτης μιας κοινωνίας αξιών, ήθους και αρχών. Τα οφέλη από την ύπαρξη ζώων στη ζωή του ανθρώπου είναι πλέον καταγεγραμμένα και κοινά αποδεκτά. Η συνύπαρξη με τα ζώα συντροφιάς είναι απαραίτητη και επιθυμητή σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
Η προσπάθεια της σημερινής Κυβέρνησης να εισάγει ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία και προκάλεσε μια θύελλα δημόσιας αντίδρασης με αποτέλεσμα την απόσυρσή του.
Κεντρική προτεραιότητα της ΝΔ είναι ένας ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το πλαίσιο προστασίας των ζώων. Μέσα από ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, με τους ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν προσφέρει πολλά στην προσπάθεια προστασίας των ζώων και γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλύτερα από εμάς θα διαμορφώσουμε μια καλά επεξεργασμένη και ουσιαστική πρόταση.
Αποτελεί προσωπική δέσμευση του Προέδρου μας Κυριάκου Μητσοτάκη ότι, εντός του πρώτου εξαμήνου της νέας διακυβέρνησης της ΝΔ, η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν θα έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τα πιο προχωρημένα νομικά πλαίσια τα οποία έχουν σήμερα σύγχρονες, Ευρωπαϊκές χώρες. Τα σημαντικότερα ζητήματα του πλαισίου αυτού επικεντρώνονται:
Ένα πρώτο ζήτημα αφορά στις αρμοδιότητες. Η βάση για το τσιπάρισμα των ζώων βρίσκεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να ασχολείται με τα παραγωγικά ζώα και όχι με τα ζώα συντροφιάς. Όμως, το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να έχει την κεντρική αρμοδιότητα, καθώς δεν νοείται ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας των ζώων χωρίς την συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το δεύτερο και εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα αφορά στην έννοια της κακοποίησης και στην έννοια της εγκατάλειψης ενός ζώου. Δυστυχώς, τα περιστατικά κακοποίησης και βασανισμού ζώων έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στην Κρήτη. Είμαστε μάρτυρες ακραίων περιστατικών, τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Είναι αυτονόητη η αποκρουστικότητα των συμβάντων κακοποίησης ζώων. Κυρίαρχη προτεραιότητα της ΝΔ αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος της κακοποίησης και της θανάτωσης των ζώων.
Όμως, και η εγκατάλειψη ενός ζώου συνιστά ουσιαστικά μια μορφή κακοποίησης και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση του πλαισίου εκπαίδευσης των οικογενειών, των νέων παιδιών, σχετικά με τις ευθύνες της ανάληψης ενός ζώου κατοικίας. Θα πρέπει να είναι αντιληπτό ότι το να έχεις ένα ζώο είναι μια πράξη ευθύνης. Το ζώο δεν είναι απλά κάτι το οποίο μας χαρίζει πολύ μεγάλη χαρά, αλλά το ζώο έχει δικαιώματα και απαιτεί να του δείξουμε τον ίδιο σεβασμό και αφοσίωση που αυτό μας προσφέρει ανιδιοτελώς.
Η ιδιοκτησία ενός ζώου δε μπορεί να αποτελεί φορολογικό τεκμήριο. Δεν πρόκειται να υπάρχει καμία τέτοια ρύθμιση, ούτε καμία τέτοια υπόνοια ρύθμισης στο φορολογικό πλαίσιο το οποίο θα εισάγει η ΝΔ.
Ένα τέταρτο ζήτημα αφορά στο τσιπάρισμα των ζώων, ώστε, μεταξύ άλλων, να μπορεί και η αστυνομία να αντιμετωπίζει τα περιστατικά καταγγελίας κακοποίησης ζώων. Το τσιπάρισμα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα οποιασδήποτε πολιτικής, διότι ενισχύει την επώνυμη σχέση ιδιοκτησίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ζώου. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα να είναι τσιπαρισμένα.
Επίσης, δε νοείται καμία σωστή πολιτική στα ζητήματα των ζώων συντροφιάς, χωρίς τη στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και χωρίς να μπορούμε να έχουμε επίσης μετρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Επίσης, πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις εθελοντικές οργανώσεις, το φιλοζωικό κίνημα, τις φιλοζωικές οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και χωρίς εμπόδια τα οποία τελικά δυσχεραίνουν την ίδια τη λειτουργία τους.
Απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιημένο. Αυτός πρέπει να είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ελληνικής Πολιτείας, ως προς την αντιμετώπιση των ζώων συντροφιάς. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι πρέπει να συζητήσουμε για το πλαίσιο αναπαραγωγής των ζώων, ότι πρέπει να επιμείνουμε στα ζητήματα της εκπαίδευσης, στη σημασία των προγραμμάτων για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τη νέα μας γενιά, τα παιδιά μας, από το Δημοτικό, για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά και για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε όταν αποκτούμε ένα ζώο συντροφιάς.
Η ΝΔ διαμορφώνει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των ζώων, σύγχρονο, Ευρωπαϊκό, το οποίο θα ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές στα ζητήματα αυτά”.