Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης, τοποθετείται ο προαχθείς στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή Λάμπρος Τσιάρας, που μέχρι πρότινος υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης ως Αστυνομικός Υποδιευθυντής.

Σχετικώς αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση.