Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρριανών μετά από εισήγηση του προέδρου της, Δημάρχου Ριτβάν Αμέτ, ο Δήμος Αρριανών αποφάσισε να προβεί σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού-υλικού κατόπιν συνεννόησης με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής για την ενίσχυση του έργου του στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.
Ο Δήμος θα προχωρήσει στην προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού τον οποίο στη συνέχεια θα δωρίσει στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα ο εξοπλισμός περιλαμβάνει γυαλιά με προσωπίδες, μάσκες υψηλής προστασίας και λοιπά μέσα ατομικής προστασίας συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.
“Ο Δήμος Αρριανών με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στεκόμενος στο ύψος των περιστάσεων συμβάλει με κάθε μέσο και τρόπο και μάλιστα πολυεπίπεδα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με αυτό το σκεπτικό στηρίζει το νοσοκομειακό ίδρυμα της περιοχής μας, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο” στην προσπάθειά του για την προστασία και τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού”, δήλωσε ο δήμαρχος.