Άσκηση βολών πυροβολικού κατά θαλασσίου στόχου, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της παραλίας «Πετρωτών».
Οι βολές θα εκτελεστούν από την 2 έως και τις 5 Ιουνίου, όπως παρακάτω:
α. 2/6 από 09:00 έως 18:00
β. 3/6 από 09:00 έως 18:00
γ. 4/6 από 09:00 έως 18:00
δ. 5/6 από 09:00 έως 14:00
Ο επικίνδυνος θαλάσσιος χώρος στον οποίο απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των βολών, προς αποφυγή ατυχημάτων, καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα:
α. φ = 40ο 51’ 30’’ Β, λ = 025ο 28’ 20’’ Α
β. φ = 40ο 51’ 30’’ Β, λ = 025ο 30’ 00’’ Α
γ. φ = 40ο 52’ 00’’ Β, λ = 025ο 37’ 20’’ Α
δ. φ = 40ο 51’ 30’’ Β, λ = 025ο 37’ 20’’ Α
ε. φ = 40ο 50’ 40’’ Β, λ = 025ο 43’ 00’’ Α
στ.  φ = 40ο  35’ 20’’ Β, λ = 025ο  29’ 00’’ Α
ζ. φ = 40ο 35’ 20’’ Β, λ = 025ο 43’ 00’’ Α
Καλείται οποιοσδήποτε εντοπίσει βλήμα οποιαδήποτε τύπου-μεγέθους ή ύποπτο μηχανισμό ή στρατιωτικό υλικό-αντικείμενο, να μην το αγγίξει και να προβεί άμεσα στην ενημέρωση της πλησιέστερης Λιμενικής ή Αστυνομικής Αρχής.