Όλους ανεξαιρέτως τους σχολικούς φύλακες, και όχι μόνο εκείνους που είχαν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, αφορά η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη που δόθηκε για τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής τους στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με βάση τον ν. 4.554/2018 και την εγκύκλιο του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου με αριθμό Φ10141/50289/1369/09-10-2018.

Για την καθολική εφαρμογή του μέτρου υπέρ όλων των σχολικών φυλάκων, και προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων, ο ΕΦΚΑ θα εκδώσει άμεσα σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο.