Το πρώτο βήμα που αφορά στην έναρξη των εργασιών αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής Σχολής Κομοτηνής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου από τον αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Φώτη Μάρη, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Αρχίζουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής ΚομοτηνήςΟι εγκαταστάσεις της παλιάς Νομικής Κομοτηνής που βρίσκονται επί της οδού Παναγή Τσαλδάρη 1, εκτείνονται σε οικόπεδο εμβαδού 29.592,26 τ.μ. και σήμερα στεγάζουν τις  έδρες των Τμημάτων: Ιστορίας & Εθνολογίας, Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Κοινωνικής Εργασίας, και Κοινωνικής Πολιτικής. Περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, χώρους γραφείων, φοιτητικό εστιατόριο και το κεντρικό αμφιθέατρο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος.

Αρχίζουν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής Κομοτηνής
Φωτό: Σάκης Σεραφίδης

Σε μια περίοδο που η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη, η αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων με παρεμβάσεις τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και του περιβαλλοντικού αντικτύπου τους.

Απώτερος στόχος, είναι η βελτίωση της θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των φοιτητών, η μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων για δαπάνες θέρμανσης και ηλεκτρισμού, και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων λόγω της μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου.

Οι εργασίες, που προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε έναν χρόνο, περιλαμβάνουν:

  • εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων,
  • αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων,
  • υγρομόνωση–θερμομόνωση δωμάτων,
  • αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων με νέα τεχνολογίας led.
  • αντικατάσταση των λεβήτων με νέους, υψηλής απόδοσης, και με καυστήρες μικτής καύσης,
  • αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων, της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στον χώρο του αμφιθεάτρου, και του αερόψυκτου ψύκτη, καθώς και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS) με γνώμονα την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και την μέγιστη εξοικονόμηση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).