Αρχίζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” που αφορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (ΚΔΑΠ) της πόλης της Κομοτηνής και του οικισμού Μελέτης.

Για πρώτη φορά φέτος οι αιτήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κωδικούς taxisnet της μητέρας, ΑΜΚΑ παιδιών, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ μητέρας και συζύγου. Επίσης θα πρέπει να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2019. Όσον αφορά τις άνεργες μητέρες θα πρέπει η κάρτα ανεργίας να είναι σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής (Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.) στην οδό Κούλογλου 14, τηλ. 25310-31022, 6970083077.