Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ροδόπης, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, και έχοντας ως στόχο την εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς για ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου, ενημερώνει τους πολίτες για την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου από σήμερα 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα:
  • Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και η χρήση γυμνής φλόγας.
  • Όσον αφορά στις περιπτώσεις καύσης συσσωρευμένων απορριμμάτων κυρίως από κλαδέματα δενδρώδους καλλιεργειών (ελιές, αμπέλια, κ.λπ), απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο. Επειδή οι περισσότεροι αγρότες καταφεύγουν στην καύση ή στην απόρριψη των κομμένων κλαδιών στα σκουπίδια ή σε άλλους ανεξέλεγκτους χώρους, τους ενημερώνουμε ότι οι πρακτικές αυτές πλέον δεν είναι εφαρμόσιμες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και με την εναρμονισμένη ελληνική νομοθεσία. Με τις πρακτικές αυτές κάνουμε ζημιά στο περιβάλλον και το κυριότερο, γινόμαστε υπαίτιοι πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών με ότι συνεπάγεται αυτό. Μια σωστή διαχείριση συσσωρευμένων κλαδεμάτων χωρίς την χρήση καύσης, θα αποτελούσε η χρήση μηχανημάτων θραύσης αυτών ή κατόπιν συνεννόησης των αγροτικών συνεταιρισμών με τους ΟΤΑ για την εφαρμογή ενός προγράμματος διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος, η μεταφορά τους σε συγκεκριμένα σημεία και αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας στον οικιακό τομέα (τζάκια-ξυλόσομπες), ή η μετά από ψιλοτεμαχισμό, ενσωμάτωσή τους σε σωρούς κομπόστας.
  • Οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση–καθαρισμό, καθώς και στην απομάκρυνση της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών, σκουπιδιών κ.λπ., προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
  • Σχετικά με το κάπνισμα των μελισσιών, απαγορεύεται τέτοιου είδους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
  • Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο και χρησιμοποιούν τροχό, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης κ.λπ., γιατί μπορεί αυτό να προκαλέσει αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.
ΦΩΤΙΑΌπως υπογραμμίζει, δε, ο Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης, Πύραρχος Κωνσταντίνος Παπάζογλου: “Παρακαλούνται οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν τις απαγορεύσεις που προαναφέρθηκαν, όπως έχουν κάνει με συνέπεια όλα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου και φέτος να μη γίνουν υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών, με πιθανότητα ανυπολόγιστων καταστροφών για τον τόπο και τις περιουσίες μας”.

Τι κάνουμε αν αντιληφθούμε φωτιά:

  • Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά.
  • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
  • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως:

Η κλήση στο 199 είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό μας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» έχουμε τη δυνατότητα να τηλεφωνήσουμε στο 112. Ακόμη, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας.