Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) το πρώτο Δημόσιο Ίδρυμα που πάντα πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βασιζόμενο σε σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους και εργαλεία, ενημερώνει ότι άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Το ΕΑΠ για πάνω από είκοσι χρόνια προσφέρει σπουδές διαδικτυακά, σπουδές προσαρμοσμένες στον χώρο και στον χρόνο κάθε ενδιαφερόμενου/ης. Ο/η κάθε φοιτητής/τρια, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε δια ζώσης και on line ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, λαμβάνοντας διαρκώς ανατροφοδότηση από τον/την Σύμβουλο Καθηγητή/τρια του τμήματός του/της.

Με αυτόν τον τρόπο ο/η φοιτητής/τρια αναπτύσσει δεξιότητες που άπτονται όχι μόνο του γνωστικού αντικειμένου που έχει επιλέξει, αλλά και εκείνου της εξοικείωσης με τον γραπτό λόγο και τη χρήση της τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eap.gr