Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων φοίτησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και ολοκληρώνονται στις 26/8/18.
Στην ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών φέτος εκτός από τo τμήμα ΕΠΠΑΙΚ 200 ατόμων, θα λειτουργήσει και τμήμα ΠΕΣΥΠ 40 ατόμων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην κεντρική ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ: www.aspete.gr