Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κομοτηνής ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο έτος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 25310-83414 κάθε απόγευμα από τις 16:30-20:00, ώστε να ορίζεται ραντεβού προσέλευσης και εγγραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • απολυτήριο Δημοτικού ή βεβαίωση εγγραφής ή παρακολούθησης κάποιων τάξεων του Γυμνασίου.
  • ταυτότητα.
  • ΑΜΚΑ.
  • ΑΦΜ
  • κάρτα ανεργίας αν υπάρχει.