Για την θερινή περίοδο προετοιμάζεται ο Δήμος Κομοτηνής. Για να διασφαλιστεί έγκαιρα η ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης ακτής Αρωγής, προέβη ήδη στην προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι 79.860,77 ευρώ, χωρίς τον Φ.Π.Α., ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τη Δευτέρα, 1 Απριλίου.

Η ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής Αρωγής θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και θα έχει διάρκεια τέσσερεις μήνες, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Οι ναυαγοσώστες θα επιβλέπουν καθημερινά, από τις 10:30π.μ. έως τις 5:30μ.μ., μία έκταση 1.200 μέτρων περίπου και συγκεκριμένα τα σημεία που βρίσκονται μπροστά από τα αναψυκτήρια: «LA PLAZ», «SUNRISE», «CRAB», «FOR YOU», «ALEMAGOU», «ΝΗΣΟΣ» & «ΑΝΕΜΟΣ».

Κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα 200 μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Επομένως, η ακτή Αρωγής θα πρέπει να διαθέτει τρεις ναυαγοσώστες και άρα τρεις πύργους, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να προσλάβει ένα συντονιστή – επόπτη ναυαγοσώστων.

Επίσης, ο ανάδοχος θα οφείλει να εφοδιάσει κάθε έναν από τους τρεις ναυαγοσώστες με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1) Από ένα μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια.

2) Αδιάβροχο φακό

3) Κυάλια

4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο

5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων

6) Σωστικό σωλήνα

7) Φορητό φαρμακείο

8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο.

9) Δύο σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων. 10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.

11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD.

12) Γυαλιά ηλίου

13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης

14) Ισοθερμικές κουβέρτες

15) Καταδυτικό μαχαίρι

16) Μάσκα βυθού

17) Βατραχοπέδιλα

18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40Χ80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης

19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.

20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας)

22) Κοινή σφυρίχτρα

23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα)

24)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή)

25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό)

26) Φορητή συσκευή VHF.

Ο ανάδοχος, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλει επιπλέον κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο να διαθέτει για την ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής Αρωγής ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS – PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ – ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.