Αποχή των μελών του από την υπογραφή πράξεων που απαιτούν προσάρτηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, και από οποιαδήποτε συναλλαγή με τις ΔΟΥ, όπως υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, και χειρογράφων πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, μέχρι και τις 26/1/2020, αποφασίστηκε παμψηφεί κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης.

Στις 26 του μηνός θα συγκληθεί εκ νέου η γενική συνέλευση, για να αποφασίσει σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ και τις δηλώσεις φόρου κεφαλαίου, όπως ίσχυαν και διαμορφώθηκαν περαιτέρω με τον πρόσφατο νόμο 4.646/2019 και οι οποίες κρίνονται “εξαιρετικά επαχθείς τόσο για τους συμβολαιογράφους όσο και για τους συναλλασσόμενους πολίτες”.