Έργα βελτίωσης και αποκατάστασης των αγροτικών δρόμων, σε συνολικό μήκος 15 χιλιομέτρων, στις περιοχές του Ισάλου και της Καλλιθέας, υλοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες τα συνεργεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

Ύστερα από αρκετά χρόνια αδράνειας των προηγούμενων διοικήσεων και σε αυτόν τον τομέα, και παραμέλησης των περιοχών, το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας που αποτελεί προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής, αναβαθμίζει και ενισχύει την προσβασιμότητα των κτηνοτρόφων και αγροτών στις εργασίες τους.