Αποδόθηκε σε κυκλοφορία το τμήμα Μέστης-Κομοτηνής στην κατεύθυνση Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή, της Εγνατίας Οδού, μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων.

Οι εργασίες σύμφωνα με την εταιρεία “ολοκληρώθηκαν τεχνικά άρτια και συντομότερα από το εκτιμώμενο αρχικό χρονοδιάγραμμα, αντιμετωπίζοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα στο εν λόγω οδικό τμήμα”.