Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής ενημερώνει τους συμπολίτες μας, που επιθυμούν να εγγραφούν στο 1ο έτος για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 – 2020, ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 2 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ώρες εγγραφής είναι 10:00 – 14:00 και 17 :00 – 20:00. Τηλεφωνικές εγγραφές δε θα γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή είναι: ταυτότητα, απολυτήριο δημοτικού, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και κάρτα ανεργίας αν υπάρχει.