Από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Ερανος Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 15 του μηνός, ο Έρανος θα πραγματοποιηθεί στις ενορίες της υπαίθρου, ενώ κατά το τριήμερο από 16 έως 18 Δεκεμβρίου στις ενορίες της Κομοτηνής.

Απευθυνόμενος στους πιστούς, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων τους καλεί να ανοίξουν τις πόρτες και τις καρδιές τους και να προσφέρουν με αρχοντιά τη δωρεά τους, είτε από το περίσσευμα, είτε από το υστέρημά τους. Αναλυτικά, στη σχετική εγκύκλιό του αναφέρει:

«Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Σὲ λίγες μέρες ἑτοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε τὴ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων∙ μὲ τὶς ἀσθενεῖς πνευματικές μας δυνάμεις νὰ ζήσουμε τὸ γεγονὸς τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ἡ Ἐκκλησία συγκλονιζομένη ζεῖ τὸ μεγαλεῖο τῆς θεϊκῆς ἀποστολῆς της, βιώνει τὴν οἰκουμενικότητά της ὄχι μόνον ὡς ἀγκάλιασμα τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἕνωση τοῦ οὐρανοῦ μὲ τὴν κτίση ὅλη, ἀντικρύζει τὸν Θεὸ «κλίναντα τοὺς οὐρανοὺς νὰ κατέρχεται», νὰ ἀντι-καθιστᾶ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Νόμου μὲ τὸν νόμο τῆς Χάριτος καὶ τῆς Ἀγάπης. Αὐτὴ ἡ αἴσθηση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο ξυπνᾶ στὶς ψυχές μας τὸ φιλότιμο νὰ ἀνταλλάξουμε κι ἐμεῖς τὴν ἀγάπη μεταξύ μας. Ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, «Εἰ οὕτως ὁ Θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α΄ Ἰω. δ΄ 11). Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ Χριστούγεννα, μαζὶ μὲ τὸ ἀσύλληπτο γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ θεολογικὸ νόημά τους, κομίζουν καὶ μεγάλο κοινωνικὸ μήνυμα· μαζὶ μὲ τὴ δοξολογία μας πρὸς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο, γεννοῦν στὴν ψυχή μας τὰ εὐγενέστερα αἰσθήματα τῆς πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ἀγάπης. Τέτοιες μέρες ξεχνοῦμε τὰ παράπονά μας καὶ συμφιλιωνόμαστε μὲ ὅσους μᾶς ἔχουν πληγώσει, ξεχνοῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ τὶς στενόκαρδες ἀνάγκες του καὶ θυμούμαστε τοὺς πάσχοντες καὶ ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας. Τέτοιες μέρες οἱ ἄγνωστοι καὶ οἱ μακρινοὶ γίνονται πλησίον καὶ συγγενεῖς. Τέτοιες μέρες ποὺ ὅλοι παίρνουμε τὸ δῶρο μας γιὰ νὰ ἀγοράσουμε ὅ,τι μᾶς λείπει, ἐμεῖς σκεπτόμαστε νὰ προσφέρουμε ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ τοὺς λείπει.

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεώς μας, θὰ διενεργηθεῖ ὁ, ὅπως εὔστοχα ὀνομάζεται, «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης». Κατὰ τὴν παράδοση τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας θὰ γίνει ἡ ἐτήσια «λογία» τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ τὸν περσινὸ ἔρανο, ἡ Μητρόπολή μας ἀγκάλιασε γέροντες, χόρτασε μὲ ἐνοριακὰ συσσίτια πεινασμένους, ἐνίσχυσε μὲ χρηματικὲς προσφορές, τρόφιμα, εἴδη ἔνδυσης καὶ ὑπόδησης πολύτεκνες οἰκογένειες, φτωχοὺς καὶ ἐγκαταλελειμμένους, κατέβαλε ἐνοίκια, ἐξασφάλισε ἰατρο-φαρμακευτικὴ κάλυψη σὲ ἀσθενεῖς, στήριξε ἄπορα παιδιὰ στὶς σπουδές τους, βοήθησε πλεῖστα ὅσα φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, συλλόγους καὶ σωματεῖα τῆς περιοχῆς μας, συνέδραμε σὲ κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς προσπάθειες τῶν Ὀρθοδόξων ἱεραποστολῶν, βρέθηκε στὸ πλευρὸ μαθητῶν, νέων ζευγαριῶν καὶ ἀνέργων. Στὴν πραγματικότητα ἐμεῖς διαχειρισθήκαμε τὴ δική σας προσφορά καὶ ἐμπιστοσύνη. Θὰ θέλαμε λοιπὸν ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ προτρέψουμε ὅλους ἀνεξαιρέτως καὶ φέτος σὲ φιλότιμη συνδρομὴ στὴ διακονία τῆς ἀγάπης.

Καθορίσαμε ὥστε ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης νά πραγματοποιηθῇ εἰς μέν τίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 15η Δεκεμβρίου, εἰς δέ τίς Ἐνορίες τῆς πόλεως τήν 16η, 17η, 18η Δεκεμβρίου 2019. Τὰ συνεργεῖα τῶν Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ναῶν μας θὰ περιέλθουν κάθε γωνιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας. ῍Ας ἀνοίξουμε τὶς πόρτες καὶ τὶς καρδιές μας, ἂς ὑποδεχθοῦμε μὲ καλωσύνη τοὺς διακονητὲς τοῦ ἐράνου τῆς ἀγάπης μας, ἂς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιὰ τὴ δωρεά μας. Ἂς ἀγκαλιάσουμε φιλάνθρωπα τὰ φετινὰ Χριστούγεννα ὅλους τοὺς πεινασμένους καὶ ξεχασμένους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἂς μὴ διστάσουμε νὰ δώσουμε ἁπλόχερα, εἴτε ἀπὸ τὸ περίσσευμα εἴτε καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας. Οἱ φτωχοὶ δὲν τελειώνουν. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ περισσεύει!

Ἐκ τῶν προτέρων Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά αὐτό πού εἶσθε καί γιά αὐτό πού προσφέρετε στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅποτε σᾶς ζητηθεῖ.

Σᾶς εὐχόμασθε καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα».