Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων και της σταδιακής επιστροφής των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων στα θρανία, το Υπουργείο Παιδείας, με έγγραφο που απέστειλε στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης και στις κατά τόπους διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλεί να ενημερωθούν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των μονάδων αρμοδιότητάς τους, προκειμένου από την Τετάρτη, 6 Μαΐου, παρευρίσκονται στις θέσεις όπου υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Η επιστροφή των καθηγητών στις σχολικές μονάδες αποσκοπεί στην αναγκαία προετοιμασία λειτουργίας, όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, ενώ από αυτήν εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ ΔΕ.

Το Υπουργείο Παιδείας επιφυλάσσεται να αποστείλει νεότερες ενημερώσεις με λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες για την ομαλή επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών είναι το ακόλουθο:

Γυμνάσια και Λύκεια

  • Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου.
  • Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης & Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου.
  • Προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους για Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου.
  • Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους, από την 1η Σεπτεμβρίου.

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

  • Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου, μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά.
  • Αν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους ως τις 30 Ιουνίου.