Αρχίζει σήμερα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις επιπλέον 6.500 θέσεις του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (τέως ΟΑΕΔ).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750€ μηνιαίως.

Το πρόγραμμα αρχικά αφορούσε 10.000 θέσεις και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017. Όμως μέχρι τον Ιούλιο του 2020 η κάλυψη ήταν αρκετά χαμηλή καθώς οι προσλήψεις δεν ξεπερνούσαν τις 1.500. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε και βελτιώθηκε τον Ιούλιο του 2022, και έκτοτε καλύφθηκε το σύνολο των 8.500 θέσεων. Με την αύξηση των 6.500 θέσεων, το βελτιωμένο πρόγραμμα θα έχει προσφέρει συνολικά 15.000 θέσεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Έχουν ενταχθεί Δημοτικές Επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr