Τη μεταβολή της περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ως νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, ορίστηκε η 22 Μαρτίου, και ως ημερομηνία λήξης η 4 Ιουνίου.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του  Πληροφοριακού Συστήματος  Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή, πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο, υπάρχουν στην πρόσκληση του Μέτρου η οποία αναρτάται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr.