Την επιθυμία του για κατάργηση των διαμορφωμένων τριετιών, και για μειώσεις μισθών σε όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, εκφράζει με επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας ο ΣΕΒ.

“Ο ΣΕΒ προκαλεί ακόμα μία φορά τους εργαζόμενους της χώρας”, απάντησε το Υπουργείο, και πρόσθεσε κατηγορηματικά:

“Το τι ισχύει έχει καταστεί ξεκάθαρο από το Υπουργείο Εργασίας τόσο με την Υπουργική Απόφαση της κ. Αχτσιόγλου για την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, όσο και με τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή της αύξησης και τις τριετίες.

Φαίνεται ότι ο ΣΕΒ αναπολεί την περίοδο 2010-2014, τότε που οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ έκαναν νόμους τις επιθυμίες του.

Όμως οι εποχές έχουν αλλάξει. Του συστήνουμε ταχεία προσαρμογή στην πραγματικότητα.

Η ενίσχυση του εισοδήματος και της θέσης του κόσμου της εργασίας είναι πλέον νόμοι του κράτους και αδιαπραγμάτευτες επιλογές για τη σημερινή κυβέρνηση“.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί στα 650 € και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € και ισχύουν χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Συγκεκριμένα:

Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες, ως εξής:

 • Έτη Προϋπηρεσίας: 0-3, Βασικός Μισθός: 650 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 0, Σύνολο: 650 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 3-6, Βασικός Μισθός: 650 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 65 €, Σύνολο: 715 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 6-9, Βασικός Μισθός: 650 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 130 €, Σύνολο: 780 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 9 και άνω, Βασικός Μισθός: 650 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 195 €, Σύνολο: 845 €.

Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε διαμορφωμένη τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες, ως εξής:

 • Έτη Προϋπηρεσίας: 0-3, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 0, Σύνολο: 29,04 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 3-6, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 1,45 €, Σύνολο:30,49 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 6-9, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 2,90 €, Σύνολο: 31,94 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 9-12, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 4,36 €, Σύνολο: 33,40 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 12-15, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 5,81 €, Σύνολο: 34,85.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 15-18, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 7,26 €, Σύνολο: 36,30 €.
 • Έτη Προϋπηρεσίας: 18 και άνω, Βασικό Ημερομίσθιο: 29,04 €, Προσαύξηση Προϋπηρεσίας: 8,71 €, Σύνολο:37,75 €.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν τη μεταβολή αποδοχών λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, υποβάλλοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 28/02/2019 το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.