Απαντώντας σε ρεπορτάζ που δημοσίευσε το evros-news.gr και το οποίο αναδημοσίευσε και το inkomotini.news, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Έβρου και υποψήφιος περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφέρει:
“Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κο Πιτιακούδη για το συνεχές ενδιαφέρον του για το Επιμελητήριο Έβρου και την κριτική που ασκεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

Εν συνεχεία, όμως, σε απάντηση του με ημερομηνία δημοσίευσης 13/2/2019 δημοσιεύματος και υπό τον τίτλο «Χ. Τοψίδης: Διόρισε την σύζυγό του σε αμοιβόμενη Επιτροπή του Επιμελητηρίου Έβρου όπου είναι Πρόεδρος!!!», αναφέρουμε τα παρακάτω:

Η κα Μουχταρίδου, διατηρώντας τέσσερα εμπορικά καταστήματα στην Αλεξανδρούπολη, ασχολείται με τα κοινά και συμμετέχει σε συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου της από το έτος 2008. Το έτος 2011 εκλέχθηκε πρώτη σε ψήφους σύμβουλος του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Έβρου και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος αυτού επί εξαετία, έως τη λήξη της θητείας το έτος 2017. Στις εκλογές του Δεκεμβρίου 2017 εκλέχθηκε και πάλι σύμβουλος του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Έβρου, χωρίς αυτή τη φορά να λάβει οποιοδήποτε αξίωμα στη Διοίκηση του φορέα.

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμόν 7/2/29-12-2017 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Έβρου η κα Μουχταρίδου ορίστηκε να συμμετέχει, ως μέλος στην Ομάδα Εργασίας: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ. Στις ομάδες εργασίας του Επιμελητηρίου Έβρου συμμετέχουν συνολικά 13 άτομα, αιρετοί σύμβουλοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικοί συνεργάτες του φορέα. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή της κας Μουχταρίδου στην εν λόγω ομάδα εργασίας αποζημιώθηκε με το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ μηνιαίως, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Τον Ιανουάριο του έτους 2019 με την υπ’ αριθμόν 143/2-1-2019 (πριν την «αποκάλυψη» του κου Πιτιακούδη) η κα Μουχταρίδου έπαψε να συμμετέχει στην ως άνω ομάδα και αντικαταστάθηκε από την κα Μόρφη Καρυοφύλλη. Προφανώς, όμως, ο κος Πιτιακούδης από αμέλεια στην έρευνά του παρέλειψε να «ανακαλύψει» στη Διαύγεια το γεγονός αυτό και εν συνεχεία να το αναφέρει στο δημοσίευμά του.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία βρίσκονται αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου όλοι οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση και δικαίωμα να ενημερώνονται για τις δαπάνες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υποχρεωτικά υπόκεινται σε δημοσιότητα.

Επομένως, ο χαρακτηρισμός «αποκάλυψη» που χρησιμοποιείται από τον κο Πιτιακούδη τυγχάνει απολύτως αδόκιμος και υπερβολικός, δεδομένου ότι πρόκειται για ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.

Ωστόσο, για τη πληρέστερη ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Επιμελητήριο Έβρου δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών και τις δράσεις που αναπτύσσει. Όμως, τα έξοδα του φορέα ελέγχονται τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από ορκωτούς λογιστές που διασφαλίζουν τη νομιμότητα των διαχειριστικών πράξεων της Διοίκησης. Όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης αναρτώνται στη Διαύγεια, όπως και όλες οι πληρωμές του φορέα από το 1ο Ευρώ. Επίσης, σε όλα το Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι εργασίες που εκτελούνται σε ομάδες εργασίες ή επιτροπές αποζημιώνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και όχι με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης.

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κο Πιτιακούδη ότι η λέξη «αμειβόμενη» γράφεται με ει και όχι με οι, ως μετοχή παθητικού ενεστώτα του ρήματος αμείβω. Και τούτο προς αποκατάσταση της αλήθειας και χωρίς καμία διάθεση κριτικής για τις γραμματικές γνώσεις του κου Πιτιακούδη”.