Αρχική Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές του Έβρου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (4)