Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με το ΒΔ 142/71 ΦΕΚ Α’49, απαγορεύεται από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι και τη 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η αλίευση πέστροφας, σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της χώρας.

Η απαγόρευση αλιείας πέστροφας στα ιχθυοτρόφα ύδατα είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής του είδους, για την αποτροπή πιθανού κινδύνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων, και για τη διατήρηση των άγριων πληθυσμών.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1.740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2.040/1992 και ισχύει.

Ο έλεγχος τήρησης της απαγόρευσης διενεργείται από τις κατά τόπους Αστυνομικές και Δασικές Αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.