Συνεδρίασε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας – Σαπών.

Μεταξύ άλλων αποφάσισε να προχωρήσει σε καθορισμό των όρων της απ’ ευθείας συμφωνίας εκμίσθωσης του δημοτικού τουριστικού περιπτέρου Ιμέρου, μετά τη διενέργεια δύο άγονων δημοπρασιών.