Προτάσεις για σύγχρονες υποδομές στην εκπαίδευση του Δήμου Κομοτηνής, καταθέτει ο υποψήφιος δήμαρχος Αντώνης Γραβάνης.

Συγκεκριμένα:

Στον αυτόματο πιλότο έχουν αφεθεί τα τελευταία χρόνια οι υποδομές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Δήμου Κομοτηνής με την έλλειψη της σχολικής στέγης να αναστέλλει την ποιοτική παρεχόμενη εκπαίδευση, και τις υπάρχουσες υποδομές να καταρρέουν, εξαιτίας της αδυναμίας της απερχόμενης δημοτικής αρχής να απορροφήσει έστω και ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ, τόσο για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων του δήμου μας, όσο και για την κατασκευή ενός νέου σχολείου που αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η διοίκηση δεν κατάφερε να αφουγκραστεί τις αυξανόμενες ανάγκες να εντοπίσει τις ελλείψεις και τις αλλαγές που επήλθαν, εξαιτίας δημογραφικών, ποιοτικών και άλλων χαρακτηριστικών, στην τοπική μας κοινωνία.

Παράλληλα, δε χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα, τα οποία υπάρχουν, ώστε να διεκδικήσει για τους νεαρότερους και μικρούς συμπολίτες μας, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όμως, διεκδικώντας για τη νέα γενιά επενδύεις στη νέα κοινωνία που οφείλουμε να οικοδομήσουμε

Σήμερα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μείζον ζήτημα αποτελεί η Σχολική Στέγη.

Η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένδεια της περιοχής μας και την αναγκαστική επιλογή των προκατασκευασμένων αιθουσών, σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του μέτρου.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια, η διοίκηση του δήμου

 • Δεν κατάφερε να βρει οικόπεδο, για την ανέγερση νέας σχολικής μονάδας
 • Δεν ξεκαθάρισε το καθεστώς των σχολικών κτιρίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα οικόπεδα των Σχολείων
 • Δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να αξιοποιηθούν τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ που αφορούν στη Σχολική Στέγη
 • Δεν εκμεταλλεύτηκε τα επιδοτούμενα προγράμματα για Ενεργειακή Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων

Όμως και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το ζήτημα της Στέγης είναι ορατό.

Ο πληθυσμός των μαθητών μεγαλώνει κάθε χρόνο, ενώ η κατανομή των παιδιών από το δημοτικό στο γυμνάσιο, αναγκάζει πολλούς μαθητές να διασχίζουν όλη την πόλη για να φτάσουν στο σχολείο τους.

Οι τάξεις, σε πολλές περιπτώσεις ασφυκτιούν, ενώ μαθήματα γίνονται και σε υπόγεια σχολικών κτιρίων.

Τα ήδη υπάρχοντα κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν συνεχή φροντίδα, λόγω της παλαιότητας.

Η «Σύμπραξη Προοπτικής» θεωρεί ότι με ρεαλιστικό σχεδιασμό, συντονισμό και αποφασιστικότητα μπορεί να δώσει ώθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας στους νεαρούς συμπολίτες μας τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των παρεχόμενων μέσων που απαιτεί η νέα εποχή.

Δεσμευόμαστε, σε βάθος τετραετίας, για:

 • Την αξιοποίηση των οικοπέδων στο 8ο Δημοτικό σχολείο για ανέγερση νέου νηπιαγωγείου με πόρους του ΕΣΠΑ
 • Την αγορά οικοπέδων για την ανέγερση νέων σχολείων
 • Την ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ για την ανέγερση νέων ή την ανακατασκευή παλαιών σχολικών μονάδων
 • Τη σταδιακή νομιμοποίηση των κτιριακών υποδομών και οικοπέδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Την αξιολόγηση των κτιριακών υποδομών του δήμου για την εγκατάσταση σχολικών μονάδων και τη σύνταξη μελετών για την κατασκευή νέου σχολείου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Την ένταξη Τμημάτων Ειδικής Αγωγής σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Την αγορά καινούριου λεωφορείου για τη μεταφορά των μαθητών του Ειδικού Σχολείου και του ΕΕΕΚ
 • Τη μετακίνηση των Ειδικών Σχολικών Δομών στην Κομοτηνή
 • Την αναβάθμιση του ρόλου των Σχολικών Επιτροπών, την ενίσχυση των ελέγχων των λειτουργικών εξόδων
 • Την αναβάθμιση των σχολικών αθλητικών υποδομών
 • Την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού Νέων Τεχνολογιών
 • Την συνεργασία του Δήμου με τα ΕΠΑΛ για την αξιοποίηση των καινοτόμων πρακτικών των Εργαστηρίων τους

Επίσης, ελέγχουμε, εντοπίζουμε και αναλύουμε τις δυνατότητες για τη δημιουργία νέων σχολείων και συγκεκριμένα την:

Ίδρυση Πειραματικού Σχολείου στην Κομοτηνή

Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου

Με το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος που θα καλύπτει τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Δήμο Κομοτηνής, με αποφασιστικότητα και συντονισμό, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα οργανωμένο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για τις γενιές που ακολουθούν και οι οποίες αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας μας”.