Την αντίθεσή του με την προωθούμενη ίδρυση Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και Τμήματος Ανατολικών Γλωσσών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Κώστας Κατσιμίγας κατά τη συνάντησή του με τις πρυτανικές αρχές του ΔΠΘ στην Κομοτηνή.

Όσον αφορά το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών επέμεινε στη θέση του ότι “καταλληλότερη επιλογή θα ήταν η ένταξή του στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ όπου λειτουργεί με συναφές αντικείμενο το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών”.

Αναφορικά με τη δρομολογούμενη τέταρτη νομική στη χώρα, στην Πάτρα, τόνισε: “Από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην ιδέα της ίδρυσης τέταρτης Νομικής Σχολής στη χώρα. Ένα τέτοιο εγχείρημα θα υποβαθμίσει πρωτίστως τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με τη σχεδόν βέβαιη «αιμορραγία» προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα πανεπιστημιακών διδασκάλων και φοιτητών. Σε αντίθεση με τις δρομολογούμενες εξελίξεις, προτείνουμε την αναβάθμιση της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, τη χορήγηση κινήτρων στους ακαδημαϊκούς για μόνιμη διαμονή στη Θράκη, και τη στήριξη και χρηματοδότηση του επιστημονικού έργου, προκειμένου η Σχολή να έχει δεσπόζουσα θέση στον ελληνικό και ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χάρτη, και να αποτελεί λόγω του κύρους που θα αποκτήσει, την πρώτη επιλογή των νέων φοιτητών, και όχι τρίτη ή τέταρτη λύση ανάγκης“.