Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, εξελέγη ομοφώνως ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ. Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία, και η αξιολόγησή τους, καθώς και η παρακολούθηση και μελέτη ζητημάτων βιοηθικής. Πρόεδρος της Επιτροπής εξελέγη ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Ταγαράς Νικόλαος.
Πρόκειται για την τρίτη κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα μετέχει για την ΙΗ’ Περίοδο-Α’ Σύνοδο της Βουλής των Ελλήνων ο βουλευτής Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, αφού ήδη έχει εκλεγεί ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, όπως και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.