Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιεί ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών για την προστασία των οικισμών του, συνεργεία του προχώρησαν στον καθαρισμό του ρέματος που διασχίζει το Βέλκιο, με την απομάκρυνση χόρτων, κλαδιών, καλαμιών, άχρηστων αντικειμένων και άλλων φερτών υλικών.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και προληπτική ενίσχυση της κοίτης του.
Με τις συγκεκριμένες εργασίες ενισχύεται αποφασιστικά η θωράκιση και η προστασία των κατοίκων και των οικιών του οικισμού, και η αποφυγή πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.