Στον καθαρισμό του ρέματος εντός του οικισμού Αρσακείου, για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, προχώρησαν από κοινού ο Δήμος Μαρωνείας–Σαπών και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Η παρέμβαση εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό υλοποίησης έργων καθαρισμών ρεμάτων σε οικισμούς του Δήμου, και τη θωράκισή τους από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα.
Η αδιαφορία καθαρισμού του ρέματος για πάνω από δέκα έτη, είχε ως αποτέλεσμα την συσσώρευση φερτών υλικών που απομακρύνθηκαν, ενώ αποκαταστάθηκαν οι κοιλότητες της κοίτης του ρέματος για την ελεύθερη ροή των υδάτων με το κόψιμο της αυτοφυούς βλάστησης.

34c04b7b eikona viber 2020 08 25 11 59 11

c1e381e4 eikona viber 2020 08 25 11 59 59