Με στόχο τη δημιουργία της μέγιστης δυνατής αντιπλημμυρικής θωράκισης ενόψει του χειμώνα για την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και των καλλιεργειών, ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών υλοποίησε και νέα αποστραγγιστικά έργα στους οικισμούς Βάκο, Αμάραντα, Αετοκορυφή και Αρίσβη.

Με τον καθαρισμό των φρεατίων και των καναλιών, στα οποία έχουν να γίνουν παρεμβάσεις πάνω από δέκα χρόνια, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πλημμυρών και ενισχύεται η ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ η παρέμβαση του Δήμου είναι συνεχής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και ο προγραμματισμός του περιλαμβάνει δράσεις και έργα στο σύνολο των οικισμών του.