Θα αντικατασταθούν προσεχώς τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Π. Καλλίστης, Μικρού Δουκάτου και Καλαμόκαστρου του Δήμου Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα τιτλοφορούμενα ως εξής έργα:

  • «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ & ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ».
  • «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ–ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Τις εργασίες θα εκτελέσει η Εταιρεία «Π.Β. ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Α.Ε.», και οι συμβάσεις με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής θα υπογραφούν τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και ώρα 11 π.μ. στα κεντρικά Γραφεία της δημοτικής επιχείρησης.