Ενημερωτική ανακοίνωση προς τα μέλη του, εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής, αναφορικά με τα όσα προβλέπουν ο αντικαπνιστικός νόμος και ο νέος νόμος περί κοινής ησυχίας.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τον νέο αντικαπνιστικό Νόμο 4633 Τεύχος A’ 161/16.10.2019, Άρθρο 16, σχετικά με την απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού, απαγορεύεται πλέον πλήρως το κάπνισμα και σε όλους τους ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, ήτοι και σε όλες τις επιχειρήσεις-καταστήματά μας. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
Οι νέες κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από τη νέα ΚΥΑ:
• Φυσικά πρόσωπα:
– 200 Euro για όσους καπνίζουν σε υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων.
– 200 Euro για όσους καπνίζουν σε κλειστούς χώρους νοσηλευτικών ιδρυμάτων & φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.
– 200 Euro για όσους καπνίζουν σε χώρους παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, παιδότοπων κλειστών & υπαίθριων και όλων των ιδρυμάτων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων & ιδιωτικών.
– 100 Euro για όσους καπνίζουν στους λοιπούς κλειστούς ή στεγασμένους χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους παροχής εργασίας, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
– 1.500 Euro για όσους καπνίζουν μέσα σε οχήματα που επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών (3000 Euro για τον οδηγό).
• Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Μπαρ, Κέντρα Διασκέδασης κ.α.):
– Εμβαδόν έως 100 τ.μ.:
500 Euro την 1η φορά.
1.000 Euro τη 2η φορά.
2.000 Euro την 3η φορά.
4.000 Euro την 4η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες.
 8.000 Euro την 5η φορά και οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας
– Εμβαδόν άνω των 100 τ.μ.:
2.000 Euro την 1η φορά.
4.000 Euro τη 2η φορά.
6.000 Euro την 3η φορά.
8.000 Euro την 4η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες.
10.000 Euro την 5η φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
– Εμβαδόν άνω των 300 τ.μ.:
6.000 Euro την 1η φορά.
7.000 Euro τη 2η φορά.
8.000 Euro την 3η φορά.
9.000 Euro την 4η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες.
10.000 Euro την 5η φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
– Από 1.001 άτομα και άνω:
10.000 Euro την 1η φορά.
10.000 Euro την 2η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες.
10.000 Euro την 3η φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
• Υπεύθυνοι Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανισμών Δημοσίου, Υπηρεσιών Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ:
Πρόστιμο 500 ευρώ για:
• Μη Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων.
• Μη Ανάρτηση σήμανσης και λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων).
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων.
• Μη συνεργασία με τους ελεγκτές.
Βιβλίο αναφοράς (καπνίσματος) – ποιες επιχειρήσεις πρέπει να το τηρούν:
Οι επιχειρήσεις – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι αµιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου, πρέπει να τηρούν το «Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθ. 17 του Ν. 3868/2010».
• το βιβλίο αυτό αγοράζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης από τα καταστήματα Χαρτικών είναι ένα «τετράδιο» με χοντρό εξώφυλλο τουλάχιστον 100 φύλλων.
Η αρίθμηση του “Βιβλίου Αναφοράς” γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός άδειας λειτουργίας.
• Το βιβλίο αυτό είναι θεωρημένο. Η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή.
• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του στην αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να θεωρήσει για λογαριασμό της επιχείρησης, το βιβλίο είναι : φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
• Η μη τήρηση του βιβλίου αποτελεί παράβαση και επιφέρει κυρώσεις.
• Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου, θα πρέπει να δηλωθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.
• Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια το βιβλίο πρέπει να επιδεικνύεται.

Ώρες κοινής ησυχίας 2019
Σύμφωνα με το νέο νόμο 4637 Τεύχος A’ 180/18.11.2019, Άρθρο 10 , για την διατάραξη κοινής ησυχίας προβλέπονται τα εξής :
• Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
• Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
• Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
• Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
Κατά τις ώρες αυτές απαγορεύονται:
• Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
• Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.
• Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.
• Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.
• Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.
• Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.
Οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος.