«Η ευρωπαϊκή συνοχή θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης, συμμετέχοντας σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής μετά το 2020», που διοργάνωσε στην Κομοτηνή η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ο Αντ. Γραβάνης σημείωσε πως “η Ευρώπη κινείται σταδιακά ώστε να περάσει από τις χρηματοδοτήσεις στις εγγυήσεις”, και εξέφρασε τον προβληματισμό του, για το “πώς αυτή η μετάβαση μπορεί να γίνει ομαλά στη χώρα μας”. “Θα πρέπει οι τράπεζες, που σε αυτή τη φάση λειτουργούν κυρίως αποταμιευτικά, να σχεδιάσουν προϊόντα τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις τοπικές ανάγκες”, πρόσθεσε, και επισήμανε πως “απαιτείται η δημιουργία μηχανισμών – κυρίως με πρωτοβουλία των τοπικών αυτοδιοικήσεων – που θα παρέχουν μικροπιστώσεις στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας”. Επιπλέον υπογράμμισε πως “χρειάζεται πλέον να γίνεται γεωγραφική κατανομή των εργαλείων αξιοποίησης όπως γίνεται και με τις χρηματοδοτήσεις”, κάτι που όπως είπε έχει ήδη επισημάνει σε όλους τους τόνους και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. “Θεωρούμε πολύ αρνητική εξέλιξη την κατάργηση του INTERREG Europe, καθώς έδινε τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον σχεδιασμό πολιτικών”, συνέχισε ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ροδόπης, και ταυτόχρονα χαρακτήρισε ως “ιδιαίτερα σημαντικό” το να υπάρξει “περαιτέρω αποκέντρωση σε επίπεδο αποφάσεων και όχι μόνο σε επίπεδο διαχείρισης, δυστυχώς όμως η νέα πρόταση κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση”. Τέλος σημείωσε πως “αν και είναι θετικό το γεγονός της αύξησης του προϋπολογισμού για τη χώρα μας σχετικά με την ευρωπαϊκή συνοχή, η μείωση του συνολικού προϋπολογισμού της θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους”.