Συνεργεία και μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της Πολιτικής Προστασίας Ροδόπης, βρίσκονται επί ποδός για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Σε συνεργασία και με τους οικείους Δήμους, χειριστές και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών, διατηρούν προσπελάσιμο το οδικό δίκτυο.