Την πρόσληψη 150  μελών ΔΕΠ (διδακτικού προσωπικού), από πανεπιστήμια, για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι 150 θέσεις κατανέμονται για την κάλυψη κατά προτεραιότητα των μη αυτοδύναμων τμημάτων, σύμφωνα με το άρ. 18 παρ. 5 του Νόμου 4559/2018 (Α’ 42), ως εξής:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 45
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 25
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 50
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 20
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 10

Επιπλέον από το Υπουργείο Υγείας και μέσω του Υπουργείου Παιδείας, διατίθενται 28 πιστώσεις για πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ σε ιατρικές σχολές και τμήματα ιατρικής των πανεπιστημίων. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 8
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 5
 • Πανεπιστήμιο Πατρών: 3
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 3
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 3
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 3
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: 3