Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αρριανών για το 2020. Το τεχνικό πρόγραμμα που ανέρχεται στο ποσό των 5.511 εκ. ευρώ (από 2.408 εκ. ευρώ πέρσι), αποτελεί το υψηλότερο σε προϋπολογισμό τεχνικό πρόγραμμα στην ιστορία του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του τεχνικού προγράμματος θα ανέβει ακόμη περισσότερο καθώς έχουν υποβληθεί σειρά προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για τα οποία αναμένονται εγκριτικές αποφάσεις.
Ο Δήμαρχος Αμέτ Ριτβάν τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένος στον στόχο που έχει θέσει η διοίκησή, του για “διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών” και για την “παροχή ποιοτικών κοινωνικών αγαθών προς τους δημότες με πρωτεύοντα ρόλο στο πόσιμο νερό”. Ταυτόχρονα όμως όπως σημειώνει, το τεχνικό Πρόγραμμα “αποτελεί ένα πρόγραμμα με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καθώς βάζει τις βάσεις για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στον Δήμο Αρριανών”.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος περαιτέρω, “το τεχνικό πρόγραμμα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς περιέχει πέρα από τις χρηματοδοτήσεις έργων με πόρους του δήμου, έργα εντεταγμένα στο ΕΣΠΑ (Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», στο Πράσινο Ταμείο, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το Interreg V-A.
Φιλοδοξία της διοικητικής αρχής είναι να συνεχίσει την προσπάθεια για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα στην περιοχή ώστε να δημιουργήσει τον δήμο που έχει οραματιστεί. Το ετήσιο τεχνικό της πρόγραμμα είναι πυρήνας της προσπάθειας αυτής και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού όπως θα διαπιστωθεί και με τον προς ψήφιση προϋπολογισμό του έτους 2020″.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση της μεγάλης προσπάθειας που κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρριανών για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος, καθώς είναι υποστελεχωμένη διαθέτοντας μόνο δύο μηχανικούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά μεγάλο αγώνα για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του Δήμου.