Ο Δήμος Κομοτηνής, συμμορφούμενος με τις οδηγίες που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πιθανότητας εξάπλωσης του κορωνοϊού, προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες για το αμέσως επόμενο διάστημα:

  • Αναστέλλει τη λειτουργία των ΚΑΠΗ.
  • Ακυρώνει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τις Δημοτικές του Επιχειρήσεις, και τις μεταθέτει σε μελλοντικό χρόνο ο οποίος θα ανακοινωθεί όταν λήξει η περίοδος λήψης των έκτακτων προληπτικών μέτρων.
  • Αποφασίζει τη διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων ευθύνης του κεκλεισμένων των θυρών για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
  • Συνιστά στους δημότες του να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα μέτρα πρόληψης που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και από τους αρμόδιους, εποπτευόμενους φορείς του.

Στο τέλος του μήνα, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη του ιού στη χώρα, τα μέτρα θα επανεξεταστούν και θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.