Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τις διαδικασίες δρομολόγησης έργων και μελετών ψήφισε στην τελευταία συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών.

Μία από αυτές αφορά και στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου.